ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 7 และ สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 15 ก.ค. - 1 ส.ค. 2654
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,21:02  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 5 และ สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 1 ก.ค. - 15 ก.ค. 2654
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,20:34  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 3 และ สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 15 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2654
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,20:01  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพัตรา แสงอ่วม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:23  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรญา โต้ตอบ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:19  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนมพร สวนบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:18  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนียา เต็มเปี่ยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:18  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมพ์ฉัตร แสงน้ำรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:17  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายกรกฎ พักเรือนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:17  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 1 และ สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2654
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวลักษณ์ บุญไวย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,15:17  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..