รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 5 บ้านสวนกล้วย   ตำบลคลองสะแก  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เบอร์แฟกส์ (035) 359520


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :