ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกีฬาสี อำเภอนครหลวง ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 21 พ.ย. 65
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 10) 16 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 02 พ.ย. 65
มาตรการความปลอดภัยเฝ้าระวังนักเรียน ใส่ใจ ดูแล ป้องกัน (อ่าน 24) 28 ต.ค. 65
แนวทางดำเนินการหากนักเรียนหรือบุคลากรติดเชื่อ COVID-19 (อ่าน 25) 28 ต.ค. 65
แนวทางมาตรการสถานศึกษาเฝ้าระวังโควิด (อ่าน 25) 27 ต.ค. 65
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 26 ต.ค. 65
การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 59) 20 ก.ย. 65
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย "ระดับดีเด่น" (อ่าน 58) 14 ก.ย. 65
กิจกรรมาค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 65) 14 ก.ย. 65
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ “โครงการทีเอส เทค ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 22 “ ณ โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) (อ่าน 67) 14 ก.ย. 65
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต (อ่าน 78) 05 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 84) 02 ก.ย. 65
กิจกรรมอาเซียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 75) 29 ส.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 80) 26 ส.ค. 65
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 88) 18 ส.ค. 65
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบสายแว้นตา ให้กับนักเรียน 22 คน เพื่อใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน (อ่าน 81) 18 ส.ค. 65
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬา เพื่อเด็ดเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลนครหลวง (อ่าน 82) 18 ส.ค. 65
บริษัท ธนวัชรัตนมงคลขนส่ง จำกัด มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท (อ่าน 73) 18 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 92) 14 ส.ค. 65
บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มอบทุนวันแม่แห่งชาติ จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท (อ่าน 93) 09 ส.ค. 65
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบทุนวันแม่แห่งชาติ จำนวน 200 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท (อ่าน 84) 09 ส.ค. 65
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มอบทุนวันแม่แห่งชาติ จำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท (อ่าน 84) 09 ส.ค. 65
ท่าน ดร.สง่า ศรีประเสริฐ ประธานมูลนิธิคุณ ศรีประเสริฐ มอบทุนวันแม่แห่งชาติ จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท (อ่าน 85) 09 ส.ค. 65
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 84) 05 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 45) 02 ส.ค. 65
บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท (อ่าน 92) 01 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 91) 01 ส.ค. 65
วัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเนื่องใน วโรกาสวันเฉลิมพระโรงเรียนชุมชนชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 96) 27 ก.ค. 65
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งพัดลมและระบบไฟฟ้า ในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 96) 27 ก.ค. 65
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 46) 26 ก.ค. 65
คุณครูสมคิด-คุณครูวรรณี ขลังธรรมเนียม มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท (อ่าน 96) 21 ก.ค. 65
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สันบสนุนเสื้อวันพระ (อ่าน 109) 18 ก.ค. 65
แห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 110) 15 ก.ค. 65
การป้องกันการจมน้ำ หน้าฝน ระดับน้ำเปลี่ยน ขอบบ่อลื่น เสี่ยงเด็กจมน้ำ (อ่าน 45) 11 ก.ค. 65
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด มอบทุนการศึกษา 5,000 บาท (อ่าน 105) 08 ก.ค. 65
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท (อ่าน 97) 08 ก.ค. 65
บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท (อ่าน 99) 08 ก.ค. 65
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 60 ชุด (อ่าน 127) 06 ก.ค. 65
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 309) 01 ก.ค. 65
พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 307) 01 ก.ค. 65
พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือวันสถาปนาลูกเสือ (อ่าน 306) 01 ก.ค. 65
กลุ่มรักษ์ชุมชน มอบทุนพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) เป็นเงิน จำนวน 20,000 บาท (อ่าน 307) 27 มิ.ย. 65
บริษัทลานนารีซอร์สเซส จำกัด นำโดยท่านเอกพล สุภาพรเหมินทร์ สนับสนุนชุดพละ (อ่าน 446) 21 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู 2565 (อ่าน 455) 17 มิ.ย. 65
บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มอบอุปกรณ์ ป้องกันโควิด 19 (อ่าน 467) 25 พ.ค. 65
บริษัทสวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตรจำกัดมอบงบประมาณจำนวน 1,000 บาทสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน covid 19 (อ่าน 452) 19 พ.ค. 65
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด สนับสนุนแอลกอฮอล์จำนวน 20 ลิตร ถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจำนวน 1 ถัง (อ่าน 459) 19 พ.ค. 65
บรรยากาศ การเปิดเทอมวันแรก 1/2565 (อ่าน 453) 17 พ.ค. 65
ตรวจ ATK 100% เปิดเทอมวันที่ 17 พ.ค. 2565 (อ่าน 458) 17 พ.ค. 65