ข่าวประชาสัมพันธ์
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 18) 02 มิ.ย. 66
วันวิสาขบูชา 2566 (อ่าน 81) 02 มิ.ย. 66
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 16) 02 มิ.ย. 66
สัปดาห์แห่งการเยี่ยมบ้าน ปี 2566 (อ่าน 23) 01 มิ.ย. 66
31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 25) 31 พ.ค. 66
บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด(มหาชน) นำเอี๊ยมกันเปื้อนเด็กอนุบาล มามอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 20) 30 พ.ค. 66
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 29) 21 พ.ค. 66
นัดหมายประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 39) 16 พ.ค. 66
ปฐมนิเทศวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 37) 16 พ.ค. 66
การนิเทศชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 42) 15 พ.ค. 66
เตรียมพร้อมการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 36) 15 พ.ค. 66
ประกาศเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 42) 08 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปเลือกตั้ง (อ่าน 43) 07 พ.ค. 66
แนวทางให้นักเรียน และผู้ที่สนใจ มีช่องทางในการหางานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง มีทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชน (อ่าน 37) 07 พ.ค. 66
แนวทางให้นักเรียน และผู้ที่สนใจ มีช่องทางในการหางานทำที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง มีทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชน (อ่าน 63) 23 เม.ย. 66
ประกาศ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 102) 30 มี.ค. 66
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 100) 24 มี.ค. 66
การอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 92) 22 มี.ค. 66
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 92) 16 มี.ค. 66
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา (อ่าน 106) 07 มี.ค. 66
"S.D. Wonderland ดินแดนแห่งการเรียนรู้วิชาการ 2023" (อ่าน 104) 03 มี.ค. 66
เข้าร่วม โครงการ “ขับรถปลอดภัย มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย” (อ่าน 112) 28 ก.พ. 66
การแข่งขัน TCCC A-MATH ครั้งที่ 7 โดย บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (อ่าน 108) 28 ก.พ. 66
การทดสอบความสมารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 110) 28 ก.พ. 66
สนามสอบ O-Net โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอปุถัมภ์)ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 119) 16 ก.พ. 66
ขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสะแก ให้ความดูแลตรวจสุขภาพและบันทึกประวัติสุขภาพให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทุกท่านค่ะ (อ่าน 110) 14 ก.พ. 66
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ให้กับนักเรียน (อ่าน 117) 13 ก.พ. 66
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ในการดูแลติดตั้งสื่อการเรียนการสอน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียน (อ่าน 108) 10 ก.พ. 66
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนำ้ดื่มให้นักเรียนและคณะกรรมการในการจัดสอบ O-Net (อ่าน 120) 10 ก.พ. 66
ขอบพระคุณบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนและคณะกรรมการในการจัดสอบ O-Net (อ่าน 114) 07 ก.พ. 66
มอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนคนเก่งตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 (อ่าน 111) 06 ก.พ. 66
เข้าค่ายลูกเสือ สำรอง ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 122) 26 ม.ค. 66
ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ตัวแทนนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อยุธยาเขต 1 ในการแช่งขันคณิตศาสตร์ (อ่าน 122) 25 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดี ศรี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (อ่าน 128) 23 ม.ค. 66
สอบกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 118) 23 ม.ค. 66
ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยเซ็ลทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบกระเป๋านักเรียน ให้ระดับชั้น อนุบาล-ป.6 (อ่าน 119) 23 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 (อ่าน 115) 23 ม.ค. 66
ขอบพระคุณ บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร จำกัด มอบของขวัญ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 (อ่าน 127) 23 ม.ค. 66
ขอบพระคุณ บริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี จำกัด มอบของขวัญ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 (อ่าน 113) 23 ม.ค. 66
ขอบพระคุณบริษัท จัมโบ้ เจตตี้ จำกัดมอบของขวัญ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 (อ่าน 117) 23 ม.ค. 66
ขอบพระคุณบริษัท ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด มอบจักรยาน 1 คัน เป็นของขวัญ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 (อ่าน 114) 23 ม.ค. 66
ขอบพระคุณบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มอบรถจักรยาน จำนวน 3 คัน เป็น ของขวัญ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 (อ่าน 118) 23 ม.ค. 66
นางมาลี บุญศรี และ นายศักดิ์สิทธิ์ บุญศรี สนับสนุนของรางวัล ในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 121) 09 ม.ค. 66
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท (อ่าน 103) 09 ม.ค. 66
บริษัท เอส พี อินเตอร์มารี จำกัด มอบของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566 (อ่าน 124) 09 ม.ค. 66
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด มอบเงินสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท (อ่าน 135) 09 ม.ค. 66
กีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 131) 09 ม.ค. 66
เปิดรับสมัคร นักเรียน ปีการศึษา 2566 (อ่าน 133) 05 ม.ค. 66
สวดมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 131) 28 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 140) 26 ธ.ค. 65